Youke Alloy פלטה חלקה YK-80T

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-80T

    Youke Alloy פלטה חלקה YK-80T

    YK-80T היא לוחית ריתוך ריתוך כרום טונגסטן קרביד ללא סדקים. תהליך הייצור של YK-80T, יחד עם המיקרו-מבנה וההרכב הכימי, מעניקים ל-YK-80 את התכונות המעולות שלו. YK-80T מתאים ליישומים הכוללים שחיקה גבוהה והשפעה בינונית עד גבוהה. יריעות גדולות או צורות מותאמות זמינות וניתן ליצור אותן לצורות מורכבות.